Om wiki og blog

Ordet "wiki" er hawaiisk og betyr kjapp. Wikiteknologien kalles også «to-veis-web» fordi den åpner for en ny toveiskommunikasjon på nett der alle kan være med å redigere artikler. Det er ingen som eier tekstene i en wiki men det finnes noen redaktører som holder øye med det som legges ut der. En av de mest kjente wikiene er Wikipedia], et leksikon på Internett, opprettet 2001 av Jimmy Wales.

Wikier har blitt et populært verktøy i bedrifter, skoler og organisasjoner fordi den gjør det mulig å forenkle samarbeid og dele kunnskaper. Her kan elevene samarbeide om en tekstsamling som kan brukes som en faglig ressurs senere, f.eks. i korkant av prøver. Det er mye mer effektivt enn om alle hadde sittet og skrevet på hver sin nettside. Ved å gjøre nettpublikasjon enkelt og gi denne muligheten til alle, åpner wiki for to-veis-kommunikasjon og samarbeid på nett. Denne wikien skal først og fremst brukes som oppslagsverk for relevante temaer innen medieteori og uttrykkshistorie på vg2.

Blog er satt sammen av ordene "web" og "logg". Det er en form for personlig journal på internett der man kan samle linker og dele dem med andre brukere og kommentere hverandres innlegg og linker.. En blogg kan handle om alt fra private betraktninger til seriøse journalistiske publikasjoner om teknologi, politikk og samfunn.

Hvorfor blogge på skolen?

For elevene gir det anledning til å:
- øke sin digitale kompetanse, lære seg et nytt publiseringsverktøy
- være kreativ og jobbe med sammensatte tekster
- reflektere over fagstoff og gi uttrykk for egne tanker og meninger
- få formelle og uformelle tilbakemeldinger fra lærer og medelever
- dele med andre og få oversikt over faget

For lærerne gir det anledning til å:
- få et bredere inntrykk av elevenes fagforståelse
- bidra til nye og engasjerende samarbeidsformer
- legge til rette for å utvikle elevenes digitale kompetanse og gi opplæring i utvikling av sammensatte tekster
- bruke bloggen som grunnlag for diskusjoner i klassen

Forventninger:
- Bloggen skal brukes til faglig refleksjon og følge yrkesfaglige etiske standarder (f.eks. vær varsom plakaten, opphavsrett mm)
- Den skal oppdateres jevnlig og elevene skal gi minst tre kommentarer til andre blogger. Læreren skal gi underveisvurdering i løpet av terminen
- Eleven vil få en egen karakter på bloggen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License