Web 2.0

Web 2.0

Web 2.0 er en betegnelse som er brukt på den tilstanden World Wide Web er i, med alle de
interaktive og sosiale nettstedene, som Facebook, Nettby, BitTorrent, eller Wikipedia.

Dette innebærer da alt fra blogger, wikier, Spotify eller filmer på YouTube. Til og med
virksomheten på The Pirate Bay, så man kan si at det rett og slett handler om tilgjengelighet og brukervennlighet.

Selve begrepet ble foreslått av Dale Dougherty i 2004, og ble videreført av
MediaLive International og O`Reilly Media

web20-map.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License