Visuell Profil Logo

Et sentralt virkemiddel i merkevarebyggingen er utarbeidelsen og etableringen av en visuell profil. Like viktig som hva man sier, er hvordan man sier det. Hovedelementene i en visuell profil er:

  • Symbol/logo
  • Skrift
  • Farger
  • Mønster
  • Navnetrekk
  • Tilleggselementer
  • Osv.

LOGO- betyr ord- eller tale-. En logo er en grafisk figur som brukes av bedrifter/organisasjoner, eller en varer/tjenester. En logo kan være i en eller flere farger, streker eller flater. Den kan være basert på bokstaver, tall og lignende tegn, eller være en stilisering av en figur fra virkelighetens eller fantasiens verden, men visstnok aldri en ren avbildning av noe. En logo kan også være en helt abstrakt figur.

Vantagemedia.gif statoil-logo-2010.jpg 3341867340_478f9b8c49.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License