Uttrykkshistorie

Uttrykkshistorie er en reise i tid. Som profesjonelle designere og kommunikatører må vi kjenne til historien, vi må forstå og kjenne igjen uttrykk fra andre tider og kunne bruke dem. Vi er alle barn av vår tid. Uansett hvor original du prøver å være når du skaper noe, forholder du deg alltid til tiden du lever i og til tidligere tiders uttrykk. Vi uttrykker oss hele tiden, om vi vil eller ikke, gjennom måten vi kler oss på, gjennom ting vi omgir oss med.

Uttrykkshistorie handler om særtrekk ved forskjellige historiske epoker, med hovedvekten på de siste par hundre år her i vest. Målet er å forstå hvordan materielle, politiske, filosofiske eller religiøse forhold henger sammen med periodens uttrykk. Vi skal jobbe med bilder, skulptur, musikk, litteratur, film og grafisk formgiving.

Antikken
Renessansen
Barokken
Rokokko
Empire
Romantikken
Realismen

Impresjonismen
Art Nouveau/Jugendstil
Funksjonalismen
Ekspresjonismen
Bauhaus
Surrealismen
Art deco
Russisk konstruktivisme

Pop art
Psykedelia
Rockehistorie
Punk

Tradisjonalisme
Modernisme
Postmodernisme

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License