Tradisjonalisme

Tradisjon: Det kan være et spesielt gjøremål på samme tidspunkt hvert år for eksempel. Det kan være at det du gjør på samme tidspunkt for eksempel hvert år, har vært tradisjon over flere tidsaldre.

Noe som er tradisjonelt kan ofte være knyttet til noe kulturelt eller en gammel historie som skal videreføres.

Selv for nytenkende kunstnere spiller det tradisjonelle en stor rolle fordi det gamle legger grunnlaget for det nye.

Altså: Tradisjon kan bety at noe gjentas på bestemte tidspunkt over lang tid.
Tradisjonalisme betyr å ha sterk tilknytning til. En tradisjon er noe man gjentar, ofte føres videre fra generasjon til generasjon. Det kan for eksempel være at familien pleier å spise kalkun på julaften hvert år.
Som oftest er det de gamle som bryr seg mest om det tradisjonelle.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License