Tekstreklameplakaten

Tekstreklameplakaten er et vedlegg til vær varsom-plakaten. Den skal rettlede journalister i situasjoner der de må vurdere om omtalen de skriver vil være reklame for produsenten eller informasjon til publikum. Iblant kan det være vanskelig å vite hva som er reklame og hva som er nyhet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License