Tegning Linjer Punkter Og Flater

Linjer

En linje er en kontinuerlig rekke med punkter som kan være vannrett, loddrett, diagonal, eller kurvet.
Per definisjon er en linje uendelig. Hvis en slik rekke av punkter er begrenset av to punkter i hver ende så kaller vi det ikke en linje men et linjestykke. Hvis rekken av punkter kun er begrenset av et punkt i den ene enden og går mot uendelig i den andre så kaller vi det en stråle.

Luft

Luftflater er flater er tomme flater som oppstår mellom objekter.
Disse flatene er viktige og kan være avgjørende for en god komposisjon

Krav til luftflater:

  • Bevisst form
  • Varierende form
  • Kontrast, Spenning og liv
  • Inngå i bevegelsesmønsteret
  • Balanse i forhold til helheten
  • Harmonere med komposisjonen

Optisk midtpunkt

Ale flater har et geografisk midtpunkt der formatets diagonaler krysses.
Dersom du plasserer et element, for eksempel en bokstav
eller en linje, på dette geografiske midtpunktet, vil det imidlertid se ut som
om det henger på formatet.

  • For at elementet skal hvile på formatet, er du nødt til å flytte det litt oppover fra det geografiske midtpunktet.
  • Hvor mye det må flyttes opp er avhengig av formatet og elementet
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License