Symmetrisk Komposisjon
flickr:3885950170
  • Gir et rolig inntrykk av bildet
  • Kan virke kjedelig og konservativt
  • Tradisjonelt brukt til viktige ting

Tilbake

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License