Storyboard

Et storyboard er bildemateriale som en instruktør, en storyboarder i tillegg til en kameramann lager sammen for å ha en representasjon av hvordan en ferdig film skal se ut. Storyboardet beskriver hver kamerainnstilling, og gir et overblikk over hvilke vinkler som er nødvendig å visualisere. I tillegg til hvilke skuespillere det er nødvendig å ha til stede på settet. Den personen som lager et storyboard kalles storyboarder, og er som regel en illustrator, animator eller tegneserietegner.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License