Spalter Streker Og Rammer

Spalter

Tekst kan deles opp i spalter. Inndeling i spalter er en form for gruppering for å unngå for store, monotone tekstflater. Det kan gjøres i alle former for trykksaker, også i bøker.
Retningslinjer for spalter er summen av kunnskap om flere detaljer:
- Maksimalt antall anslag per linje
- Linjelengder i forhold til skriftstørrelser
- Gruppeavstander i forhold til luft mellom linjene

Streker og rammer

Streker og rammer kan brukes til flere ting:
- Skille elementer
- Samle elementer
- Tydeliggjøre kolonner og linjer(tabell eller skjema)
- Dekorative effekter
- Faste elementer i design

Bruk streker og rammer med et våkent øye. For mye streker er ikke nødvendigvis av det gode:
- Unngå strek ved strek – Kommer det mer enn to streker eller rammestreker innpå hverandre, må det tennes en varsellampe.
- Unngå å bruke streker for å avhjelpe en komposisjon som er i ubalanse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License