Social Bookmarking (Delicious)

Hva er sosial bokmerking?

social-bookmarking.png

Sosial bokmerking er en måte å behandle dine bokmerker på.
Det spesielle med sosiale bokmerker er at alle dine bokmerker er åpen og "public" til alle dine venner.
Deretter kan vennene dine se på dine bokmerker samtidlig som de deler sine egne.
På et øyeblikk har du opprettet et avansert bokmerke nettverk med alle dine venner.
youtube video om delicious

Hva er delicious?

Delicious er en web applikasjon som behandler dine bokmerker og oppretter et bokmerkenettverk med vennene dine.
Hver gang du legger til en bokmerke så legger du også til en tag.
Etter hvert som du får mange bokmerker kan du bruke
taggene dine til å finne igjen bokmerker innenfor et bestemt tema.
Hvis du velger for eksempel "media" som tag så får du opp alle bokmerker som noe med media å gjøre.
Dette er en veldig nyttig applikasjon som også kan integreres inn i forskjellige nettlesere.

delicious-screenshot.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License