Slagord og Payoff

Slagord er som et motto. En kort setning som ofte likner et ordspråk. Et motto kan knyttes til en person, sosial gruppe, en organisasjon eller et geografisk område.
Det kan være et sitat, arbeidstittel eller stikkord etc.

Payoff er den kommunikasjonsstrategien som er valgt for en bedrift, vare eller tjeneste. Vi kaller det ofte et slagord. En payoff henger ofte sammen med en logo, eller alene. Payoffen forteller deg hvorfor du skal velge nettopp dette produktet. Payoff er en viktig del av grunnelementene i en reklame.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License