Skrivemodeller

Den omvendte pyramiden

Betyr at det viktigste kommer først, og det minst viktige kommer sist. Teksten er skrevet med fallende nyhetsverdi. Poenget med denne skrivemåten er at det blir lettere for en redaksjon å gjøre teksten kortere ved å kutte i enden.

Champagneglasset

Champagneglasset kan minne om den omvendte pyramiden, med det viktigste først og deretter fallende nyhetsverdi. Men glasset har en stett, som illustrerer at teksten avsluttes med en godbit, en hardtslående slutt.

Fisken

Dramaturgisk modell som er mest brukt i reportasjer og feature. I ingressen får vi bare et hint om hva saken handler om, mens hovedpoenget kommer helt til slutt i nyhetssaken.
Modellen vekker spenning hos leseren og er mer spennende/underholdende enn saker strukturert etter pyramideprinsippet.

”De syv hjelperne”

1. Hvem handler denne historien om?
2. Hva: hva er historien?
3. Hvor: hvor utspiller den seg?
4. Hvordan: hvordan utvikler historien seg?
5. Hvorfor: hvorfor skjedde dette?
6. Når: når skjedde dette?
7. Konsekvenser: hvilke konsekvenser har/ får denne saken?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License