Russisk Konstruktivisme

Konstruktivisme er en estetisk kunstretning som vokste fram i Russland, grunnlagt ca. 1914 av Vladimir Tatlin. Senere sluttet også Antoine Pevsner og Naum Gabo seg til denne retningen.

Det som kjennetegner konstruktivismen er i hovedsak abstrakte skulpturer laget av maskinproduserte materialer som plater av metall, glass, plastikk, pleksiglass og streng.
Kunstnerne ønsket å utforske abstrakte former, konstruksjoner, linjer og farger og skulpturene består ofte av geometriske former.

Konstruktivistiske ideer hadde stor innflytelse på den internasjonale funksjonalismen innenfor arkitektur og industridesign.
I senere år har begrepet konstruktivisme blitt brukt i en videre forstand, og er nå assosiert med mange sider av moderne arkitektur og design.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License