Rss Og Google Reader

RSS - Google reader

HVA ER RSS?

RSS står for "Really Simple Syndication", men er også noen ganger referert som "Rich Site Summary".
RSS er et websystem for "feeding/mating" av informasjon til en bruker. Systemet brukes til å oppdatere en RSS bruker om nye inlegg på blogger og nyhetsoppdateringer. Det finnes forskjellige typer RSS-systemer. Atom er et av det første systemet tilgjengelig på html baserte nettlesere.
Feed-icon.svg
Et enkelt eksempel kan være netttjenesten twitter. Der kommer det en oppdatering til deg hver gang en annen bruker på din liste har twitret. En RSS bruker kan abonnere på flere blogger og nyhetstjener og ved hjelp av enn RSS leser kan brukeren få alle oppdatering på en side. Det betyr at man trenger ikke å gå inn på hver enkelt side for å se om noe har blitt oppdatert.
For å benytte deg av et slikt RSS system så trenger du en RSS-leser. Det er her Google Reader kommer inn.

Hva er google reader?

Google Reader er et RSS leser som kan lese formater som xhtml, RSS og Atom feeder. På google reader kan du abbonere på valgfrie blogger, nettsteder og andre RSS feeder. Alle oppdateringer vil bli lagt til i din innboks. Google Reader fungerer også sammen med igoogle som er et forsidesystem som du kan tilpasse dine egne behov og ønsker.
Google Reader kan du finne på denne linken her:

[http://reader.google.com/]

google_reader400__090707.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License