Romantikken

Romantikken var en følelses epoke på 1800 tallet. Filmer som Frankenstein ble laget. Det ble lagt mye vekt på følelser framfor fornuft, livet, døden og kjærligheten. Sentrale medier var malerkunst, poesi, musikk og folkedikt. Vanlige mennesker, natur og overnaturlige fenomener ble brukt som motiver. Henrik Wergeland og Camilla Collett er typiske romantikere. Vi kan kort si at romantikken legger vekt på fantasi, følelser, natur og folkeliv.

Kjennetegn for Romantikken:
voldsomme effekter, dramatisk, frihet fra regler.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License