Retusjering I Photoshop

Retusjering i Photoshop, eller retusjering generelt vil si å reparere et bilde eller forandre det.
For å retusjere et digitalt bilde bruker man redigerings programmer som Adobe Photoshop (det mest kjennte), Paint.NET, eller GIMP.
Ofte retusjerer man bilder for å f. eks fjerne kviser, rusk eller andre uønskede småting i bildet, rette opp misfarging eller fargestikk som kan komme fra bruk
av feil hvitbalanse eller dårlig lyssetting. Retusjering brukes også for å forandre fargen på deler av motivet eller for å fjerne eller legge til elementer i bildet.

Magasiner og ukeblad bruker som regel å retusjere ansiktene til de som skal være på forsiden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License