Regler For Blanding Av Skrifttyper

Blanding av fonter

SKRIFTBLANDING

Hvilke skrifttyper kan blandes? Hensynet med blanding av skrifttyper må være formidling av budskapet. MEN ikke alle kan blandes.
• Ikke bland skrifter som er nesten like, for det er veldig forstyrrende – for eksempel to antikvaer eller to grotesker.
• Ikke bruk for mange forskjellige fonter i samme trykksak. Det er nok å blande to fonter i samme sak.
• Hvis du legger inn skriftkontraster som for eksempel størrelse og styrke kan du gå litt lenger med skriftblanding enn ellers.
• Du BØR IKKE bland:
- Antikvafonter fra ulike familier
- Groteske fonter fra ulike familier
- Antikvaskrifter og skriveskrifter

• Du KAN GJERNE blande, men med forsiktighet:
- Antikva og grotesk
- Egyptienne med de fleste andre grupper (forsiktig med grotesk)
- Grotesk med de fleste andre grupper (forsiktig med egyptienne)
- Skriveskrifter med de fleste andre grupper, unntatt kursiver.

SKRIFTKONTRAST
• Størrelseskontrast vil si å sette store skrifter opp mot små.
• Styrkekontrast vil si å sette fetere skrifter opp mot magrere.
• Formkontrast vil si å sette skrifter med forskjellig form opp mot hverandre (kursiv mot rett, versaler (store bokstaver) mot minuskler (små bokstaver), skriveskrift mot rett, bred mot smal.
• Strukturell kontrast vil si å bruke skrifter med forskjellig struktur.
- Skrifter med forskjell på strektykkelsene mot skrifter med ensartet strektykkelse.
- Skrifter med seriffer mot skrifter uten seriffer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License