Redaktørplakaten

Redaktørplakaten slår fast at redaktøren har ansvaret for avisens innhold, og at eierne ikke skal blande seg inn i avisens daglige bedrift.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License