Realismen

Realismen er en epoke innen litteraturhistorien, som fremstod som en reaksjon på romantikken. Konflikten mellom individ og samfunn er temaet i realismen. Mennesket vil realisere seg, men møter stengsler i form av ektefelle, kirke, skoleverk eller sosial tilhørlighet. Samfunnet hindrer menneskets frihet.
Eks: konflikten finner vi blant annet i en replikk av Nora i «Et Dukkehjem». Hun vil ut i verden for å «komme etter hvem som har rett, samfunnet eller jeg». Realistene kritiserer instituasjoner som familien, ekteskapet, arbeidslivet og forholdet mellom kjønn, generasjoner og klasser.

Viktige personer i Realismen var: Charles Darwin, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og Amalie Skram.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License