Psykedelia

Ordet psykedelisk betyr noe som utvider bevisstheten, gjerne da gjennom bruk av hallusinogene narkotiske stoffer.
På 60-tallet kom det en kunstform som viste en fornyet interesse for art nouveau-stilen og blant annet var opptatt av de synsbilder som framkommer i narkotikarus.
Stilen er drømmeaktig og dvelende, med fargerike organiske mønstre. Stilen slo sterkt gjennom i plakatkunst,
på plateomslag og i reklame. Fargerike batikk-T-skjorter ble mote.

I andre halvdel av 60-tallet ble det dyrket fram en musikkform som skulle gjenskape en bevissthetsutvidende følelse.
Musikkformen tar utgangspunkt i psykedeliske opplevelser, det vil si de indre verdener som oppnås gjennom bruk av psykedeliske stoffer. Stilen kjennetegnes i stor grad av innflytelse fra indisk, arabisk og annen asiatisk musikkultur. Instrumenter, lydbilder og rytmer fra Østen ble brukt mye i låtene.

Psykedelisk musikk utviklet seg først i hippiemiljøene i San Francisco der grupper som Jefferson Airplane, Grateful Dead og Quicksilver Messenger Service med utgangspunkt i blues og folkeviser eksperimenterte med lydbilder og strukturer under innflytelse av psykedeliske stoffer.

masters-of-rock-issue-7-psychedelic-60s.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License