Prosesser For Ideutvikling

Ideer og kreativitet er viktig i ett skapende yrke som feks fotograf, journalistikk og designer.

Ordet ide kommer fra gresk og betyr synlig form eller fremtoning.
Ordet Kreativitet kommer fra latin og betyr skapende evne og iderikdom.

En ide er som en tanke eller ett infall, den kan komme til deg plutselig,
som lyn fra klar himmel, eller som et resultat av mye arbeid og grundige forberedelser.

- Alle mennesker er født med evnen til å bruke fantasi
Når du lærer å bruke denne evnen systematisk, blir du kreativ.

idemyldring.png
For grupper er det mye brukt å jobbe med idemyldring, idedugnad og brainstorming.
Da setter man seg sammen i grupper og sier alle ideer man får rundt ett tema, alle ideer kan komme frem.
Så evaluerer man ideene og går gjennom hva som kan brukes, og hva som ikke passer.
Før man kvalitetssikrer ideene man er sikker på å gå videre med.tankekart.gif
Tankekart
Det er ofte en god ide å skrive opp alle ideer i ett tankekart, da skriver man opp alt man tenker på med ett emne.

Spørsmål
Spør spørsmål rundt produktet eller ideen både til oppdragsgiver, andre myldringsdeltakere, kolleger, venner og deg selv for å finne frem til hva som passer seg til produktet.

En kontinuerlig prosess
Den kreative prosessen tar egentlig aldri slutt. Du endrer ideen etter hvert som du jobber for å få det til å passe med nye infall og tilbakemeldinger utenifra. Det er helt naturlig, og må ikke ses på som galt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License