Propaganda

Propaganda

Propaganda er desinformasjon eller direkte løgn.

Det finnes mange ulike typer propaganda, men det som hovedsakelig ligger i propaganda er at propaganda prøver bevisst og systematisk å endre holdninger og adferd i samsvar med propagandistenes egne interesser. Propagandistene vil true, lokke, forføre og argumentere for å få det slik som det passer dem best. Lederen vil hevde at alt han gjør er til for det beste for gruppen eller til og med nasjonen. Der er Hitler et godt eksempel, grunnleggende så er propaganda til for å tjene egne og ikke andres interesser.

Det er likevel ikke uten videre at folk skal henge seg på propagandaens budskap, propagandabudskapet vil ha vanskelig for å få gjennomslag dersom det kommer i konflikt med grunnfestede verdier og holdninger i samfunnet. Det er derfor god grunn til å hevde at propagandaeffekten er størst der det allerede finnes en grobunn for de holdninger og meninger som propagandaen framfører. Slik som i Tyskland på 20- 30 tallet, tyskerne slutter seg til denne virkelighetsforståelsen som Hitler kommer med. Mens Norge manglet de fleste historisk og politisk viten om fascismens gjennombrudd. At nasjonal samlingens propaganda trengte gjennom hos deler av befolkningen i Norge også, landet var okkupert og ble forsøkt styrt av et marionettregime med en fører og et parti som de aller fleste betraktet som landsforrædere.

Propagandaen har en tendens til å skape fiendebilder, som egentlig ikke er fiendtlige. Som tyskerne fremstilte jødene som fienden. De legger skylden på andre for å styrke sin egen sak, for å vise hvor mye bra de gjør. Ikke bare for seg selv med også den tjenesten de gjør for samfunnet. Hitler fremstilte det slik at han gjorde samfunnet og verden en tjeneste som prøvde å utrydde jødene. Altså heltedyrking, han oppnådde popularitet ved fremstille seg selv som helt. Mange trodde på ham, Hitler representerte seg som en bra og mektig mann. Bildene av ham er nesten utelukket alle i froskeperspektiv, for da virker han større og mektigere.

Men alt i alt så er den eneste mening med propaganda å få alle på sin side, få alle til å tro på det du tror, få folk til å gjøre det du vil og la dem tro det er for deres eget beste. Noe som det mest sannsynelig ikke er.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License