Postmodernisme

Ordene postmoderne og postmodernitet er en betegnelse på en samfunnstilstand, mens postmodernisme gjelder visse retninger innenfor kunst, arkitektur, litteratur og andre uttrykk.
Postmoderne er et annet uttrykk på samfunnsvitenskap og kunst fra andre halvdel av 1900 – tallet til første del av 2000 – tallet.

Postmoderne betyr fremtidsrettet, eller noe som gjenspeiler hvordan kunstnerens/produsentens fremtidsvisjon er, slik som punken var på 60/70-tallet og som reality-TV. Postmodernisme fungerer som en motsetning til den modernistiske kunsten, fordi fremtidens kunst alltid vil være en reaksjon.

(Postmoderne betyr at vi ser fremmover og er fremtidsrettet.) Noen eksempler i dag er hybrid biler som verner miljøet slik at våre etterkommere ikke må lide. Postmoderne passer for folk som er opptatt av den globale oppvarmingen og ting som hender fram i tiden.

Les mer om postmodernisme her og her!

399px-San_Francisco_Museum_of_Modern_Art.jpg

Eksempel på postmoderne arkitektur.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License