Pop Art
Andy_Warhol_1977.jpg

Andy Warhol ble født i 1920. Han startet sin yrkeskarriere som reklametegner, men det han var mest kjent for,
var sin karriere som pop-kunstner. Han brukte foto av kjente personer eller gjenstander og laget kunst av det.
Noe av det mest kjente han har laget, er bildet av Marilyn Monroe og boksen med tomatsuppe som han tegnet.
Han mente at “alt er kunst”. Mange av dagens kunstnere hatr latt seg inspirere av Warhol, bla Jeff Koons.
Og Andy blir omtalt som en av århundrets flinkeste kunstnere, i alle fall når det gjelder å gjøre noe nytt og banebrytende.
På den tiden var det temmelig nytt å blande fotografi inn i kunsten, og det gjorde Warhol.
Sammen med den tyske maleren Gerhard Richter gav han det kunstnerisk legitimasjon. Ofte avbildet han i forskjellige former avisfotoer,
og fikk derfor et mer bilde av avbildningen. Han isolerte og forstørret typiske ting fra massemediene.
Det å benytte fotografi hjalp også til med et av kjennetegnene hos pop art; det at kunsten ikke skulle gjenspeile noe personlig.
Det å overføre foto ved hjelp av silketrykk var ikke bare enklere enn å male, men det sparte også kostbare materialer.
Teknikken som etter hvert ble Andy Warhols varemerke var silketrykket. Man kunne repetere motivet i det uendelige,
og derfor passet det godt med pop artens forhold til masseproduksjon. Silketrykk er en grafisk teknikk der det spennes silke på en ramme.
De delene som ikke skal farges, dekkes med lim eller lignende. Fargen presses deretter gjennom silken ned på papiret med en skrape.
Det brukes en ramme for hver farge.

les mer på: http://no.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License