Plassering Av Bilder Ift Tekst

Det finnes noen tommelfingerregler for plassering av bilder på formatet:

 • Bilder som har en klar bevegelse (bil som kjører, person som ser, og lignende) bør plasseres slik at bevegelsen går innover i formatet.

- Det vil for eksempel si at et bilde som har en bevegelse mot venstre, bør plasseres på den høyre siden av en side eller et oppslag.

 • Bilder som ser motivet nedenfra, bør stå øverst.

- For eksempel vil en fugl som fotograferes i luften, neppe gjøre seg bra nederst på siden.

 • Bilder som ser motivet ovenfra, bør plasseres nederst.
 • Lette, lyse bilder passer vanligvis øverst.
 • Tunge bilder passer vanligvis i komposisjonens tyngdepunkt

Her som ellers kan det imidlertid være riktig å gå på tvers av disse prinsippene for å skape dramatikk, kontraster, spenning og bevegelser.

Utfallende bilder
Bilder kan gjerne plasseres utfallende, det vil si at de går helt til formatkanten

 • på siden(e)
 • oppe og/ eller nede

På den måten kan du

 • forsterke en bevegelse ved at bildet da blir bredere eller høyere

Det vanligste er:

 • Brede bilder er utfallende på siden(e)
 • Høye bilder er utfallende oppe eller nede

Det kan også bli spennende kontraster når brede bilder er utfallende oppe eller nede og høye bilder er utfallende i en av sidemargene.

Bilder over ryggen
Bilder kan plasseres over ryggen i en bok, et tidsskrift, en brosjyre eller lignende. Vær imidlertid oppmerksom på at det ikke er like velegnet å gjøre det alle steder.

 • Det sikreste er på midtoppslaget eller midt i et trykkark, der papiret er sammenhengende.
 • Alle andre steder vil du lett få en vertikal forskyvning, fordi det aldri er helt sikkert at falsingen (brettingen) og stiftingen blir helt nøyaktig.
 • Det aller vanskeligste tilfellet er der det er overgang mellom to trykkark i en bok eller et tidsskrift.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License