Plakater

En plakat er et oppslag, ofte med informasjon eller reklame. Plakaten skal vekke oppmerksomhet og kunne sees tydelig på avstand. Den er derfor visuelt gjennomarbeidet med enkle former og sterke farger. Plakaten kan enten være tegnet eller malt eller trykt i flere eksemplarer.

Plakatkunsten er en type grafisk kunst med nært slektskap til bl.a. skilt, flygeblad, teaterprogram, postkort, skillingstrykk og tresnitt. De eldste plakatene kjenner vi fra antikkens Pompeii, men først med boktrykkerkunsten like før år 1500 ble det mulig å mangfoldiggjøre kunngjøringene og spre dem som plakater, som oftest i form av reine tekstplakater uten illustrasjoner. Moderne plakater med enkel utforming og kraftige farger oppstod samtidig med fargelitografiet på 1800-tallet.

Friedl%C3%A4nder.plakat.9.3.jpgBar59_MarApr2009.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License