Perspektiv

Perspektiv i bilder

Mennesker kan brukes som eksempel på motiv. Perspektivet er synsvinkelen du har på bildet, om du ser det ovenfra er det fugleperspektiv.
Fugleperspektiv kan brukes som herskernes vinkel, fugleperspektiv får motivet til å se lite og sårbart ut.

Ser du bildene nedenfra og opp er det froskeperspektiv eller et undervinklet bilde. Et slikt perspektiv får folk til å se store og dominerende ut. Den som blir tatt fra et froskeperspektiv har makt. Hitler brukte dette bildet veldig mye for å gi følelsen av at han var stor og mektig.

Normalperspektiv, normalvinkel. Da står motivet i ditt hodehøyde, motivet er på ditt nivå.
Nedenfor ser dere eksempler

%C3%86RSP%C3%86KTIV.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License