Personvern lover og regler

Personvern er et viktig grunnprinsipp for alle medier. Likevel gjelder det i enda større grad på internett, siden hvem som helst kan se hva som helst. Samtidig er det veldig fort gjort å bryte personvernreglene på nett. Det er fordi det som regel ikke er noen som ser over hva som publiseres før det ble lagt ut. En annen viktig faktor du må huske på er at det kan være svært vanskelig å fjerne noe fra internett når det først har blitt lagt ut.
Hovedsakelig består personvern av prinsippet om at du ikke skal publisere sensitiv informasjon om enkeltpersoner. Det finnes unntak hvor det kan forsvares at sensitiv informasjon legges ut, men da skal det ikke være mulig å finne ut hvem det er snakk om. Med sensitiv informasjon menes all informasjon som kan brukes mot andre, for eksempel etnisk opprinnelse, religiøs tilhørlighet, medlemskap i fagforeninger, medisinsk fortid, og lignende. Du bør også være forsiktig med å fortelle slike opplysninger om deg selv, siden du som regel ikke kan vite hvem det er som kommer til å se det (og muligens bruke det mot deg).

Når vi kommuniserer med hverandre ansikt til ansikt spiller kroppsspråk en viktig rolle når man tolker det den andre parten sier. På nett forsvinner ofte denne delen av kommunikasjonen, og sjansen for feiltolkninger blir større. I tillegg blir det mindre personlig når kommunikasjonen skjer via en skjerm, så man tenker ikke så nøye på hvilken effekt budskapet vil ha på den andres følelser.
En god huskeregel for kommunikasjon på nettet er at du skal vise respekt for andre og deres meninger på samme måte du gjør til vanlig. Du må dermed ikke si noe hvis du vet at du ikke ville sagt det ansikt til ansikt.

Det samme som er ulovlig i den fysiske verden er også ulovlig i den digitale. Krenkelser over internett eller mobil er en straffbar handling. Bare ved å ”krenke en annens ærefølelse” kan du få inntil seks måneders ubetinget fengsel. ”Diskriminerende eller hatefulle ytringer om andres hudfarge, religion eller seksuelle legning” kan straffes med bøter eller inntil 3 års fengsel.

Link: http://www2.skolenettet.no/ettklikk/index.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License