Papiravis Contra Nettjournalistikk

Den største forskjellen mellom journalistikk på papir og på nett er at nettsaker som regel er mindre omfattende enn papirutgaven. Det er fordi avisene ønsker å få leserne til å kjøpe papiravisen hvis de leser noe på nett. I tillegg er det et mye større tidspress for nettredaksjonen, fordi nyhetene skal ut så raskt som mulig. Dermed blir bare den viktigste informasjonen tatt med, mens papirjournalistene har en fast deadline på kvelden uansett (som oftest) og kan dermed grave dyppere i saken.

Men nettjournalistikk har også sine fordeler. Her kan sakene kombineres med animert grafikk, avstemninger, linker og filmklipp, som gir publikum en følelse av interaktivitet. Publikum kan også legge inn kommentarer i et debattforum linket til saken i de fleste nettaviser. Dessuten kan leserne velge og velge bort saker i større grad enn i papiravisa.

Og sist, men ikke minst; nettsaker kan oppdateres fortløpende.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License