Optisk Midte

Når man skal plassere et hovedmotiv midt i bildet både horisontalt og vertikalt, vil du se at det ikke kan plasseres i formatets geografiske midte. Da vil det se ut som om det presses nedover på formatet, og det ser ut som det henger. For å oppnå at motivet hviler på formatet, må du plassere det litt over midten. Dette kalles formatets optiske midtpunkt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License