Oppbygging av en nyhetsartikkel

OPPBYGGING AV NYHETSARTIKKELEN

• Tittel (overskrift på teksten, som forteller hva den handler om).
• Ingress (Hva handler teksten om, hvem handler den om, hvor utfører handlingen seg, og evt. hvorfor)
• Byline (hvem har skrevet denne artikkelen)
• Brødtekst (selve teksten)
• Mellomtitler (tittel før en viss mengde tekst som handler nogenlunde om det samme – for å dele opp artikkelen slik at det blir lettere å finne fram/ gå tilbake i teksten)
• Bilder (som viser hvem og hva teksten handler om).
• Bildetekster (hvem og hva er i bildet, og evt. I hvilken sammenheng og hvor de er).

DEN OMVENDTE PYRAMIDE
pyramide_4730a.gif
Her ser dere “Den omvendte pyramide” - fallende viktighet. Det betyr at når du skriver en artikkel, skal du skrive det viktigste først. Slik som hvem, hva, hvor og hvorfor.

avisside1.jpg
avisside2.jpg

KVASIR

En nyhet inneholder informasjon om en aktuell hendelse. For at det skal bli en nyhet, må saken oppfylle et eller flere krav fra KVASIR modellen.

- Konflikt (hva har skjedd, er noen uenige?)
- Vesentlig (er saken vesentlig/ interessant?)
- Aktuelt (er saken aktuell nå?)
- Sensasjon (noe nytt eller unikt)
- Identifikasjon (kjenner folk seg igjen i saken?)
- Relevant (er saken relevant nå?)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License