Om Farger

Farge, også kalt pigment, er en opplevelse som stammer fra de tre forskjellige typene tapper som finnes i øyet. Ordet farge benyttes også for å beskrive egenskaper til objekter eller lyskilder.
Vi mennesker opplever farger både subjektivt og objektivt. I det menneskelige øyet har vi alle det samme grunnlaget for å kunne se farger, og farger har en virkning på oss som stort sett er lik for alle. Men en del av fargeopplevelsen er likevel svært individuell og personlig.

farger-hjul.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License