Musikk

Musikk er en samling av forskjellige lyder som gir en sammenheng og komposisjon samt rytme.
Disse tre prinsippene kan samhandle og skape en melodi.

Eksempel på melodi:

Elvis Presley, med jailhouse Rock. Elvis var for mange begynnelsen på Rock and Roll.

Musikk i film:

Musikk brukes aktivt i film for å fremheve dramatikk, følelser og kommende hendelser.
Musikk brukes også for å fremheve stemninger.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License