Msn

MSN Som tidligere hett The Microsoft Network er en amerikansk samling av Internett-tjenester fra Microsoft. MSN kom ut 24. august 1995 samme året som Windows 95.

I 2006 ble mange av MSN-produktene relansert under navnet Windows Live. Siden da har omfanget av tjenester ekspandert stort. Hotmail-e-post-tjenesten var blant de første, fulgt av lynmelding-tjenesten MSN Messenger. Det er vel MSN messenger som er mest populært i dag. Tjenesten benyttes for det meste av yngre ungdom til chatting og live webkamera-samtaler. Men har også blitt tatt i bruk mye av eldre folk. For å bruke MSN Messenger på Internett må du ha en Hotmail konto, Altså en e-postadresse.

Windows Live Messenger er et direktemeldingsnettverk (lynmeldingsnettverk, chatte program) laget og driftet av amerikanske Microsoft. Nettverket brukes til direkte kommunikasjon mellom to eller flere brukere. Windows Live Messenger var fram til 2006 kjent som MSN Messenger, men endret navn i og med Microsofts relansering av deler av MSN som Windows Live. Det er for det meste snakk om skriftlig kommunikasjon i form av (korte) meldinger, men den kan også bestå av lyd, enkel, tegnet skrift og/eller video (webkamerasamtaler). Det er også mulig å overføre datafiler.
For at brukere skal kunne sende en beskjed over Windows Live Messenger-nettverket, måtte tidligere både avsender og mottaker være pålogget med en klient. Fra og med versjon 8 av Windows Live Messenger kan man sende beskjeder også til personer som ikke er pålogget, og de vil kunne se dem når de logger på. Mottakerbrukeren må ha godtatt beskjeder fra avsenderbrukeren før beskjeden kan sendes.
Microsoft har utgitt to forskjellige klienter (brukerprogrammer) til nettverket: Windows Live Messenger og Windows Messenger. Sistnevnte følger med Microsofts operativsystem, Windows XP, og finnes også til Mac OS X. I tillegg til disse versjonene, finnes det en rekke tredjepartsklienter, for eksempel Trillian og aMSN. De fleste flerprotokollsdirektemeldingsprogrammer støtter også Windows Live Messenger, blant annet Kopete og Pidgin.
Det meste av kommunikasjonen i Windows Live-nettverket er mellom klienter og en tjener. Når en bruker sender en beskjed til en annen bruker, vil den først sendes til tjeneren og deretter til mottakerbrukeren. Tredjepartsleverandører har laget egne tjenere, men det er i all hovedsak Microsoft sin tjener som brukes.
Kommunikasjonen benytter en egen protokoll som er laget av Microsoft, men aldri publisert av selskapet selv. For å kunne lage tredjepartsprogrammer som benytter protokollen, har man likevel samlet informasjon om denne.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License