Modernisme

Modernisme er betegnelsen på en rekke svært radikale bevegelser innen blant annet kunst, litteratur og musikk som vokste fram fra slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Modernismen fremhever det nye og overskridende.

Noe som er moderne er som oftest ganske nytt, og blir populært, og da skal alle ha det til slutt. Når man hører ordet moderne kan man også tenke på hvordan ting har modernisert seg gjennom tidene som elektronikk, internett osv.

Moderne betyr nytenkende, samtidig som det gjenspeiler det nåværende samfunnet, for eksempel populærmusikk og nyhetssendinger på TV. Modernisme preges ofte av troen på det frie individet, kritisk og/eller fornuftig tenking og menneskets fremskritt.

Ordet moderne kan brukes om konkrete hverdagsting og uttrykksformer, og det er greit at det er forskjell på hva folk konkretiserer som moderne, ut fra hvor gammel de er og hva de er opptatt av. Men ordet moderne har også en helt bestemt betydning, som vi bruker om den historiske perioden fra siste del av 1700-tallet og fram til i dag.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License