Mk Eksamen

Dag 1. (Forberedelse)

Elevene får tildelt et eller flere tema som er relevant i forhold til den tverrfaglige praktiske eksamen som skal avholdes dagen etter. Elevene forbereder seg ut i fra disse temaene (relevant teori, research og programvare). Kandidatene har tiden fram til morgenen eksamensdagen til forberedelse. Faglærer skal være tilgjengelig for teknisk hjelp, men skal ikke være veileder eller diskusjonspartner på forberedelsesdagen.

Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdagen.

Dag 2. (Eksamensdel)

Dere skal ha en tverrfaglig praktisk oppgave. Del 1 på eksamensdagen blir en praktisk oppgave, hvor eksaminator og sensor vil observere – og kan stille spørsmål underveis i produksjonen av produktet. Del 2 av selve eksamen blir en muntlig presentasjon, hvor kandidaten skal forsvare prosess og produkt. Den muntlige presentasjonen blir en samtale mellom kandidat, eksaminator og ekstern sensor. Hovedvekten legges på prosess. Den muntlige presentasjonen kan være på maks 15 minutter. Elevene kan i tillegg bli hørt i teoretiske emner som naturlig hører til oppgavens tema.

Det er også tillatt å ha med inntil en A-4 side med håndskrevne notater inn til den muntlige presentasjonen. Dette arket leveres inn til eksaminator ved den praktiske oppgavens slutt. Dette notat arket må skrives på eksamensdagen på utdelt a4 ark.
Produkt skal leveres på utdelt minnepenn.

Vurdering:
Alle programfag skal inngå i eksamen, dvs. mediekommunikasjon, mediedesign og medieuttrykk, samt medieproduksjon. Og hovedvekten i vurderingen blir gjort med bakgrunn i arbeidsprosessen, og det som presenteres under den muntlige presentasjonen kandidatene skal holde avslutningsvis.

Venterom:
Etter at den praktiske oppgaven er ferdig vil det bli opprettet et venterom. Her skal kandidatene sitte og vente på den muntlige presentasjonen. Her har elevene ikke anledning til å kommunisere med hverandre, verken elektronisk eller muntlig. Eksaminator vil komme og hente ut elever i vilkårlig rekkefølge for muntlig presentasjon.
Her vil det være en eksamensvakt tilstede.

Praktiske opplysninger:
Dere blir logget (AMI-MAS) på eksamensdagen. Dere har lov til å gå på internett for inspirasjon. Men dere har ikke lov til å bruke kommunikasjonsverktøy på internett i løpet av dagen(f. eks msn, facebook, nettby, osv). Dere kan heller ikke kommunisere med hverandre i klasserommet under produksjonen.
Dere får gå ut av klasserommet for lufting en og en om gangen. Mat og drikke må medbringes og spises mens dere arbeider med den praktiske oppgaven.

Karakter/resultat:
Etter at alle er ferdig med sin muntlige presentasjon vil en og en bli hentet inn til ekstern sensor og få resultatet på eksamen. Her vil dere få en kort begrunnelse, samt en karakter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License