Lyssetting Blits

Setting av lys
Lys påvirker både bildekomposisjons og uttrykk.
Prinsippene for hvordan lys virker på komposisjon og uttrykk, er de samme enten det dreier seg om

  • Teateroppsetning
  • Rockekonsert
  • Filmopptak
  • Fotografering av stillbilder

Men det er vesensforskjell mellom prinsippene for lyssetting av

  • en fortelling som sammenhengende utspinner seg over tid, for eksempel

- en teaterforestilling
- en konsert
- en film
- fotografering av stillbilder

Vi har muligheter til å kontrollere lys ved hjelp av følgende virkemidler:

  • lyseintensitet
  • lysets farge (lysets bølgelengde/ frekvens)
  • lyses dynamikk (hvordan lyseforandringer foregår)
  • lysets retning (innfallsvinkel)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License