Lyssetting

Lyssetting i studio

Det er vesensforskjell mellom prinsippene for lyssetting av

  • en fortelling som sammenhengende utspinner seg over tid, for eksempel

- en teaterforestilling
- en konsert
- en film
- fotografering av stillbilder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License