Lydeffekter, Foley

Lydeffekter er kunstige, fremhevede eller prosesserte lydeffekter som brukes ofte på film og radio.
Lydeffektene går vanligvis gjennom mye redigering:
(ekko, reverb, phaser, equalization, 3D audio effekter)

Alle moderne filmer fra Hollywood går igjennom noe som heter foley. Foley er prosessen der lyder fra filmklippene
blir gjenskapt eller lagt til for å få bedre kvalitet på lyd. Normal i dag blir alle lyder i en film fjernet og erstattet.
Ordet foley kommer fra en amerikansk lyd pioner som het Jack Donovan Foley.
jackfoley_bw.jpg
Jack Donavan Foley var den første som brukte denne lydteknikken på film.

Foley er delt opp i fire store komponenter:

1. Fotskritt

2. Bevegelser (lyder av jakker, klær, når en person beveger seg)

3. Spott effekter (ting som skjer på skjermen, telefonlyd, stol som blir flytett på,dører, osv)

4. Lydlandskaper eller soundscapes (miljølyder, lyder i settingen, lydlandskap)

Foley lyder blir vanligvis tatt opp i et foley studio.
foleystudiol.jpg
Foley studio, her arbeides det med fotskritt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License