Lyd Rytme

Rytme i lyd

Rytme er:

• Mønster på tiden mellom anslag av enkelte lyder
• Takt
• Tempo
• Musikalsk uttrykk
• Synkoper eller punkteringer

Rytmen er drivkraften i lyd og musikk og gir en opplevelse av at lyden utfloder seg på en riktig og naturlig måte. Den er med på å skape flyt og binder helhetsinntrykket sammen. Du kan bryte rytmisk mønster eller ikke, alt etter hvilken effekt du er ute etter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License