Lyd Kontrast

Kontrast er et meget effektivt virkemiddel man kan bruke for å skape en dramatisk effekt i et lydbilde.
Eksempler på kontrast i lyd: forskjellig volum mellom lyder, forskjell i tonehøyde (mørke og lyse toner),
forskjell mellom stygge og pene lyder og forskjell mellom forskjellige lydtyper.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License