Lyd Bevegelse

For å skape bevegelse i lydbildet kan man gjøre følgende:
- Gradvis økning/minking av lydstyrke.
- Flytte lydkilde fra høyre til venstre eller omvendt. Jobber man med sorround lyd har man mange muligheter her.
- Bruke lyder som kommer i bestemte intervaller slik at det skapes en rytme. Brytes denne rytmen ved å gjøre intervallene raskere eller roligere skapes det bevegelse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License