Lyd Balanse

For at lydbildet skal virke naturlig må vi ha balanse i lyden. Dialoger må høres, men fordi ikke være unaturlig.
Noen virkemidler vi har for å få det til å virke naturlig er:
Amplitude – Forskjell i lydtrykk. Ved å legge noen lyder sterkere enn andre vil disse komme mer fram i lydbildet.
Plassering – forskjell på hvor lydkildene er plassert i stereobildet. Ved å skille lyder fra hverandre slik at de kommer fra forskjellige høytalere, kan det skapes et mye klarere helhetsbilde som i mange tilfeller vil virke mer balansert. Dette kalles panorering.
Frekvens – hvis du unngår opphoping av lyder i samme frekvensområder, vil det skapes et vesentlig klarere og mer balansert lydbilde.
Romklang – forskjellig romklagnivå på forskjellige lyder vil bidra til å plassere den fremover eller bakover i lydbildet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License