Luft Og Flater

Når du plasserer elementer på en flate, oppstår det samtidig forskjellige tomme flater, også kalt luft (områder uten tekst eller bilder). Luft er et virkemiddel du må bruke bevisst i komposisjon. Du kan stille de samme kravene til luftflater som til en gruppe eller et bilde. Luftflatene må inngå som en del av komposisjonen. Tilfeldige luftflater kan ødelegge en ellers spennende komposisjon.

Krav til luftflater:

  • Bevisst form
  • Varierende form
  • Kontrast, spenning og liv
  • Inngå i bevegelsesmønsteret
  • Balanse i forhold til helheten
  • Harmonere med komposisjonen
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License