Linjer, luft og Flater

Luft

Luftflater er flater er tomme flater som oppstår mellom objekter.
Disse flatene er viktige og kan være avgjørende for en god komposisjon

Krav til luftflater:

  • Bevisst form
  • Varierende form
  • Kontrast, Spenning og liv
  • Inngå i bevegelsesmønsteret
  • Balanse i forhold til helheten
  • Harmonere med komposisjonen
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License