Leselighet/Leseflyt

God leselighet skaper god leseflyt. Det innebærer at man raskt, nøyaktig og med jevn fart oppfatter bokstavene og setter dem sammen til ord, setninger og avsnitt. deretter må man raskt kunne se systemet for rekkefølgen på tekst, bilder og andre elementer. Ca. 9 til 12 pt gir den beste leseflyten i mengdetekst.

Kriteriene for leselighet og leseflyt er:
- Lett å forstå hvor lesingen skal begynne
- Lett å forstå rekkefølgen på tekst, bilder og andre elementer
- Bokstaver og ord lar seg identifisere raskt og nøyaktig
- Du får jevn flyt i lesingen
- Du kan oppfatte og forstå det du leser
- Du kan lese større tekstmengder uten å bli trett

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License