Kontrast
flickr:4095128956
 • er forskjeller
 • Er med på å skape mer spenning i bildet
 • Kontraster kan være med å skille ut enkeltelementer slik at man lettere ser de i en større sammenheng.
 • Eksempler på kontraster:
 • Fargekontraster: Tar du to farger som det er stor kontrast mellom. De tre fargene det er størst kontrast mellom er rød, grønn og blå.
 • Formkontraster: Kontraster mellom forskjellige former.
 • Strukturkontraster: Kontraster mellom forskjellige mønstrer eller oppbygning.
 • Styrkekontrast: Kontrast mellom noe som er svakt og noe som er strekt
 • Flatekontraster: Kontraster mellom forskjellige flater. Eksempel små og store flater
 • Skriftkontraster: Kontrast mellom forskjellige skrifttyper og størrelse på skriften.
 • Kontraster må være så store at de blir synlige, men for store kontraster kan medføre at man mister sammenhengen

Tilbake

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License