Komposisjon

Det å komponere betyr å sette sammen ulike elementer til en helhet. Når du komponerer velger du:

  • Motivet
  • Hvor mange gjenstander eller personer skal være med
  • Plassering av motiv(ene)
  • Avstand til motivet

Kontrast
Bevegelse
Balanse
Enhet/helhet

Symmetrisk komposisjon
Asymetrisk komposisjon
Leseretning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License