Kildekritikk

Alle redaksjoner får tips fra publikum om det som foregår i samfunnet. De fleste tipsene blir avvist eller lagt i papirkurven, men noen ganger blir slike opplysninger etter journalistisk bearbeiding til en førsteside sak. Det er viktig å vite om kilden har en egen interesse av at saken blir kjent. Man skal være kritisk til hvorfor kilden forteller dette akkurat nå, til akkurat meg? Det vil vise om saken er av allmenn interesse eller bare tjener noen få interesser i næringslivet eller i det offentlige.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License